Nazorg


  • evaluatie na een half jaar
  • voldoet de tuin aan de verwachting?
  • zijn alle geleverde planten goed aangeslagen?
  • vervangen van de uitgevallen planten
  • controle van de overige uitgevoerde werkzaamheden
  • onderhoudsadviezen en tips

Beplanting heeft zijn tijd nodig om zich te ontwikkelen. Na ca. een half jaar ziet u ons dan ook weer in uw tuin, om te bepalen of alles wel groeit zoals we ons dat voorgesteld hadden en om mislukte planten te noteren voor vervanging. We controleren dan tevens nog een laatste keer alle andere door ons uitgevoerde werkzaamheden. Terloops kunnen we bij dit bezoek ook nog wat kleine aanwijzingen voor het onderhoud met u doornemen.

Realisatie door Comsult Internet

Verwijzingen

Dit venster sluiten