Werkwijze Tuinontwerp


In een eerste gesprek komen  de volgende punten aan de orde:

  • uw wensen benoemen
  • mogelijkheden en stijl aftasten
  • onze ideeën voorstellen
  • mogelijke materialen bespreken
  • (beplantings)sfeer schetsen
  • financiële ruimte bepalen

Vraag via het contact formulier een eerste oriënterend gesprek aan.

De afspraken welke gemaakt worden in dit eerste gesprek worden schriftelijk vastgelegd in een ontwerpopdracht, zo mogelijk inclusief een budget voor de uiteindelijke tuinaanleg. 

Daarna begint het echte werk voor de ontwerper. We beginnen met het opmeten van de tuin, inclusief eventuele hoogteverschillen. Foto's worden gemaakt om de tuin en de directe omgeving vast te leggen in de oude situatie. Deuren, ramen, muren, kleuren, aanwezige materialen: alle zaken welke een raakvlak hebben met de toekomstige tuin, worden geïnventariseerd.

Op de tekentafel ontwikkelt de ontwerper aan de hand van alle verzamelde gegevens het meest optimale plan voor u en uw tuin. De juiste materialen, kleuren, vormgeving en planten worden uitgezocht voor een bij u passend tuinontwerp. 
Het uiteindelijke resultaat van deze inspanningen wordt vervolgens met u besproken en toegelicht. Als het ontwerpplan naar tevredenheid is, maken we een beplantingsplan met gespecificeerde plantlijsten. Op deze lijsten ziet u niet alleen de Latijnse naam, maar ook zaken die meer tot uw verbeelding spreken zoals de Nederlandse naam, de kleur, hoogte en bloeitijd.

Voor de ontwerper zit het er nu op; het woord is aan de uitvoerder.image


Realisatie door Comsult Internet

Verwijzingen

Dit venster sluiten